T.I.S.I. анализ на градската среда

Анализ на градската среда

В проект T.I.S.I. за създаване на прототип за нов модел на градско планиране, анализът на градската среда е ключов момент, който дава адекватни насоки за бъдещи решения.  Екипът ни изследва  как мащабността на бул. „Васил Левски“ се отразява на свързаността на кварталите от двете му страни. Проучихме терена, заключен около пробива на бул. „Васил Левски“ – между булевардите „Цар Освободител“, „Сливница“ и „Владислав Варненчик“ и по-конкретно квартал “Конфу”. Анализът бе направен с помощта на класически урбанистични похвати, към които добавихме дизайн методи, социологически проучвания, а решенията, до които стигнахме тествахме чрез иновативен артистичен инструмент.

Накратко изводите са обобщени в няколко ключови аспекта:  

Анализът на градската среда, който беше представен в публичен дебат на 5.05.2020.

T.I.S.I.