ЗАБРАВЕНИЯ ПАРК

„Забравеният Парк“ e градоустройствен анализ, проучващ свързаността на прилежащите територии от двете страни на „Паметника на Българо-Съветската Дружба“ гр.Варна. Целта е да се предложат адекватни мерки за облагородяване на парка и подобряване на напречните връзки между кварталите.

PDF документи към проекта

РЕА0 БДС 2016-7
РЕА0 БДС 2016-9
РЕА0 БДС 2016-14