Невена Вълчева

Невена Вълчева е магистър по архитектура УАСГ-София 2014. Анализира и работи по темата за съвременните предизвикателства на градската среда в контекста на постмодерния град. Интересува се от процеси като социализация, реапроприация, алтернативна функция и преизползване на пространствата, адаптация, трансформация. Съ-инициатор е на идеята за site specific инсталация „Сцена Кофража“ 2017. Сътрудничи и работи по урбанистични анализи, интердисциплинарни проекти с участие на визуални артисти, архитекти, дизайнери. Участва в теренните проучвания и изготвянето на предложения за регенериране на градската среда в квартал Таляна – 2017 Младежки архитектурен пленер „Хвани се в Таляна“. Участва в създаването на план за пешеходна достъпност на територията на район Одесос 2018, както и в проект aDOORable 2019 и ADOORABLE ACADEMY 2020 за градска дизайн базирана иновация с фокус ревитализация, съхранение и опазване на недвижимото културно наследство в историческия център на града.