Мисия

МИСИЯ

Ре-аниматорите – арх. Чавдара Николова, Арх. Константин Димов, арх. арх. Невена Вълчева – са ангажирани в разработване на градски иновации чрез прилагане на дизайн инструменти във Варна и са убедени, че общественият диалог е ключово условие за подобряване на качеството на жизнената среда още на ниво градско планиране и архитектурно проектиране, съобразени с нуждите на нейните ползватели.

Първият проект от 2017 г. „Ре-анимирай площада“ дава впоследствие името на фондацията. Резултатът е адаптация на съществуваща среда в открита сцена, която варненци припознават като място за творчески срещи и артистични събития. „Хвани се в Таляна“ е друг „ре-аниматорски“ проект за ревитализация на недвижимото културно наследство, в рамките на който архитекти от България и Румъния създават четири градски стратегии за част от историческия център на Варна. През 2018 г. следват „Архитектурни срещи“ – публични дебати за градско развитие. През 2019 г. Ре-аниматори участват в проект „City Walk“ за разработване на стратегии, насочени към подобряване на възможностите за екологично придвижване с нeмоторизиран транспорт  и пешеходните условия във Варна.