T.I.S.I. на ход!

T.I.S.I. Абревиатура, която в превод от английски означава временни намеси за устойчиво въздействие. В същото време, чисто фонетично, е послание към всеки с желание да участва в общосподелена визия за мястото, където живее, обича, развива се и създава история. Кой е „Ти си“ в посланието на вашите проекти като екип от архитекти и проектанти с отношение към промяната на градската среда? И ако можем да кажем на човека, който е действието на една устойчива промяна, какво ще бъде продължението на „Твой ред е…“

Чавдара: Твой ред е да се ангажираш в градското пространство, защото нещата в него – условия и промени – зависят и от теб. Наистина зависят.

Невена: Ти си на ход, можеш да промениш средата. Тя зависи от всички нас заедно. Действаме локално, но мислим глобално. Дори с временни намеси, които да покажат представите ни за града, можем да направим средата по-удобна, по-приятна, по-красива.

Каква е личната ви убеденост,  че в това послание ще имате успех при тенденция за повече апатия и по-малко отговорна активност?

Невена: В проекта T.I.S.I. целта и предизвикателството съвпадат. Идеята е да преборим загубата на отношение към средата, в която живеем. Вероятно не го осъзнаваме всеки път, но тази среда оказва влияние – пряко или не толкова видимо – върху начина, по който живеем всеки ден. Ние можем да променим средата, но и обратното е възможно – средата да променя нас. Различни са възприятията за живота, ако се разхождаме и ни заобикаля спокойна и красива външна атмосфера и съвсем друго е, ако средата създава несигурност и напрежение.

Чавдара: От първия проект, който направихме като Ре-аниматори – „Реанимирай площада“ със сцена „Кофража“ и после с архитектурния пленер „Хвани се в Таляна“, започна да се формира микрообщност от млади хора и специалисти, които се интересуват и имат желание да работят за градската среда. И въпреки че все още много въпроси ги разделят, хората с отношение към градското пространство, каквото Европа от години познава, се увеличават и тук. Част от тази промяна минава през проекти, които създаваме и T.I.S.I. e само един от тях.

Коя е вашата аудитория в T.I.S.I.?

Константин: Не я делим на младо и старо поколение; на професионална, административна и общогражданска. Аудиторията ни е широка, защото всеки слага своя отпечатък върху града. Архитектът оставя следа с начина, по който проектира, т.е. работи. Администраторът  създава среда с регулациите и контрола за тяхното спазване, т.е. с начина, по който работи. Бизнесът променя града със стила, който пази или излиза на тротоара, а гражданите оставят следи чрез отношението си към боклука, мястото на автомобилите извън трафика, погледа към споделените градски пространства около дома, в който се прибираме. Всички работим за този град с отговорностите, които са ни дадени в различните ни обществените роли. Но гражданската роля е една от тези, които активно можем да осъзнаем. Градското пространство е споделена отговорност и това е ключово послание във всички наши проекти досега.

Невена: Днес всеки е обърнат към личния си интерес, към частната си собственост. Оттук следва известната апатия към споделеното, към общото. Има много течения, които предлагат усещането за споделено създаване на място и то се развива в контекста на града или даден негов район. Това е урбанистичен модел, който не е чужд на Европа. Различни общности групи, чрез съвременни изследователски походи и артистични провокации, обръщат общественото внимание към теми за развитието на града с идея да повишат чувствителността на обществото и желанието на същото това общество да бъде информирано. Мислим глобално и действаме локално. Анализираме подробно една територия в детайлите на средата, която създава. Проучваме и виждаме мнения и емоции спрямо създадени политики. Предлагаме като решение временни намеси, целта на които, чрез интерактивност и послания на „нивото на очите“, е да предизвикат гражданските в тяхното действително ангажиране.

Временна намеса за устойчиво въздействие? Какво означава това на езика на средностатистическия жител в един градски квартал?

Чавдара: Защо е важно да има такива намеси като временно решение на определена градска проблематика е въпрос, който ще бъде част от дебата, планиран в календара на проекта T.I.S.I. Защото има неща, които хората не могат да си представят. Ние, архитектите и урбанистите, сме формирани да си представим и да проектираме своето виждане върху пространството. Ако за мен е лесно да видя в него зона, освободена от автомобили и да проектирам визуално новата й градска функция, това е по-трудно за обикновения човек.

Невена: Временните намеси са временно решение, което в кратък период тества обществените нагласи – както позитивни, така и негативни. И отчитането на двата полюса – на одобрение и на критика с аргументите за тях – може да бъде начало на по-доброто планиране. Намесите са временно решение, насочващо към диалога за необходимостта от промяна, а самият разговор за това с участието на повече заинтересовани страни създава дългосрочно устойчиви проекти за града. И това не е илюзия, това работи в много страни по света. И ако там е практика в отношението към градските пространства, този подход във Варна е в известен смисъл иновация.

Как временната намеса може да даде отговор дали да бъде създаден площад или градинка?

Чавдара: Може да се изгради зелена инсталация или да бъдат създадени условия за отдих и почивка, също би могло да има условия за каране на скейтборд. След това ще сравним реакциите, защото едно пространство може да има различни функции и ако ние изследваме нагласите на обществото към тях, ще сме в състояние да вземем добре планирано решение. Решение без поправки.

Константин: Проблемът не е, че временните намеси са неясни за хората. Разбират ги. Проблемът е, че градоустройствените правила са твърде общи и лесни за манипулиране. Ако обществото не задава и своята рамка, има условия проектът да отговаря повече на икономически и по-малко на обществени интереси. Затова има законосъобразни проекти, които обаче остават без обществена легитимност, т.е. приемане.

Целта на T.I.S.I.?

Невена: Да предложим нов урбанистичен модел, в който са привлечени максимален  брой заинтересовани страни.

Чавдара: И този нов модел не е в конфликт, а надгражда и развива нормативната уредба. Целта е вместо да постигаме минимума, да се стремим към максимума.

Очакваните резултати?

Константин: В дългосрочен план да променим нагласите за работа с градското пространство. Залагаме и резултат в краткосрочна перспектива – ако ние като екип анализираме и изведем проблемите в територията, която сега проучваме по T.I.S.I., при необходимост от облагородяването й на места общината да се самосезира и да промени дадените пространства в посока, подсказана от проучването и от нагласата на хората към временната намеса. Това вече би било устойчиво въздействие на тази намеса и един от успехите на проекта.

Предизвикателството пред T.I.S.I.?

Невена: Да провокираме гражданите на Варна в тяхната активна позиция и в нея да се идентифицират със средата, която обитават.

Чавдара: Да убедим още хора в Ти Си градът!

 

Изпълнението на TI.SI. е финансирано от DESIGNSCAPES „Иновации с приложен дизайн в градска среда“ (H2020-SC6-CO-CREATION-2016-3 / № на проект:763784), финансиран по рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.