ХВАНИ СЕ В ТАЛЯНА

„Хвани се в Таляна“ e младежки архитектурен пленер, иницииран Камарата на архитектите в България РК-Варна, финансиран от Варна ЕМС 2017.

Проектът цели да подпомогне Община Варна в стремежа ѝ да развие част от някогашната турска махала, между улиците „Преслав“, „Цар Симеон“ и Гаровия площад, наречена Таляна като я превърне в зона за иновации, арт квартал и младежка зона. Обект на пленера са градските пространства, силуетите и туристическите маршрути, които ще бъдат разгледани. В него взеха участие 15 млади архитекта от България и Румъния, които бяха консултирани от утвърдени местни специалисти. Те разработиха четири стратегии за развитие на зоната, решения за визията на обществените пространства и адаптирането им спрямо нуждите на младите хора и спецификата на бъдещите демографски процеси. Разработките бяха подложени на обществено обсъждане и предоставени на Община Варна.

PDF документи за проекта

talyana catalog bg 20180418

talyana catalog eng 20180418