Архитектура, която обича хората
T.I.S.I. taking space
T.I.S.I. walk&talk
T.I.S.I. в квартала – изложба
T.I.S.I. анализ на градската среда
Артисти влизат в квартала на T.I.S.I. Показват различно градското пространство