АРХИТЕКТУРНИ СРЕЩИ

Цикълът „Архитектурни срещи“ е проект на Камарата на архитектите в България – Регионална колегия Варна, със съорганизатори група Ре-aниматори, подкрепен от Съюз на Архитектите в България – дружество Варна и съфинансиран от Фонд „Култура“ Община Варна.

Проектът включва три архитектурни срещи на тема градоустройство и една арт инсталация в градската среда.

На първата среща “Визия за София” – архитект Любо Георгиев представи принципи на работа при споделено създаване на градска визия. Тя се състоя на 13 юли 2018 г. в Зала Пленарна на Община Варна.

Втората среща “Архитектурно – артистичен синтез” се проведе на 15 и 16 август 2018 г. в Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ Варна. Срещата беше насочена към адаптиране на културните наследства към нуждите на съвременния град и социалните аспекти на изкуството в градските пространства.

Последната среща „Регенериране на един градски център“, се състоя на 19 октомври в Икономически университет – Варна. Заедно с екипа на софийското студио “ place.make “ бе дискутиран смисълът на градския център в 21 век за пешеходството и велотранспорта. Специален фокус се постави върху темата за публичните градски пространства и публичния живот, за това как процесите в градския живот могат да бъдат обследвани, изучавани и документирани.