МИСИЯ

Качеството на градската среда и съвременните предизвикателства пред нейното планиране чрез дизайн мислене и гражданско включване са в центъра на най-новия проект на архитектурната група от Варна Ре-аниматори. Чавдара Николова, Константин Димов и Невена Вълчева са архитектите, които в T.I.S.I. разработват прототип на иновативен модел за планиране на градската среда, като идеята е той да надгради традиционните практики и да създаде активна гражданска позиция към публичните пространства.

 

T.I.S.I. се основава на дизайн мислене и методи за анализ на проблемите на градската среда. Разглежда темата за значимостта на гражданското участие и възприемане на пространството от “нивото на очите” чрез емоция и преживяване, които средата създава за всеки от нас.

T.I.S.I. Temporary Interventions for Sustainable Impact. Преводът насочва към един от етапите на проекта в създаване на временна намеса за устойчиво развитие. В същото време активният аспект на проекта, кодиран в името му, се свързва с посланието „Ти си“ или „Твой ред е“.

T.I.S.I. е финансиран от проект DESIGNSCAPES „Иновации с приложен дизайн в градска среда“ по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. В този проект Ре-аниматори имат партньорството на place.make  – студио за градски дизайн, урбанизъм и изследвания.

Проекти

ТИСИ
АРХИТЕКТУРНИ СРЕЩИ
ХВАНИ СЕ В ТАЛЯНА

Блог

Архитектура, която обича хората
T.I.S.I. taking space
T.I.S.I. walk&talk
T.I.S.I. в квартала – изложба
T.I.S.I. анализ на градската среда
Артисти влизат в квартала на T.I.S.I. Показват различно градското пространство

Екип